Όροι Χρήσης

Όροι & προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσίων της BeezyCard

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της πλατφόρμας εκ μέρους σου, δηλώνεις υπεύθυνα οτι (i) είσαι τουλάχιστον 18 ετών, και, ότι (ii) κατέχεις το νόμιμο δικαίωμα σύναψης δεσμευτικής συμφωνίας.

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις, οι οποίοι μπορεί να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό, ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμμεσα, οι οποίες είναι διαθέσιμες διαδικτυακά, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, email ή τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, περιήγηση, και χρήση της ιστοσελίδας μας ή οποιασδήποτε από τις εφαρμογές μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (συλλογική αναφορά ως “η πλατφόρμα”) και/ή με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, δηλώνεις υπεύθυνα οτι έχεις διαβάσει λεπτομερώς, κατανοήσει και αποδέχεσαι πλήρως τους παρακάτω Όρους & Προϋποθέσεις (συμπ. η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Cookies).

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων και η ηλεκτρονική υπηρεσία κρατήσεων σκαφών που παρέχεται μέσω του ιστότοπου (η «υπηρεσία») ανήκουν, διαχειρίζονται και παρέχονται από το Jan Studio στην οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά 31, Ερμούπολη, Ελλάδα (“janstudio.eu”, “μας”, “εμείς” or “ημών”) Τα παραπάνω παρέχονται για την προσωπική, μη εμπορική χρήση τους, εκ μέρους σου και υπόκεινται στους παρακάτω Όρους & Προϋποθέσεις.


Πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσιών: Οι Υπηρεσίες είναι λογισμικό στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω Διαδικτύου και μέσω κινητών συσκευών με σκοπό την κοινή χρήση, ενημέρωση, αποθήκευση, πρόσβαση και με άλλο τρόπο χρήση των δικών σας στοιχείων επικοινωνίας και των στοιχείων επικοινωνίας άλλων ατόμων στο δίκτυό σας.

Οι υποχρεώσεις εγγραφής σας: Απαιτείται να εγγραφείτε στην BeezyCard για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στην Υπηρεσία, συμφωνείτε να παρέχετε και να διατηρείτε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως ζητείται από τη φόρμα εγγραφής της Υπηρεσίας. Τα δεδομένα εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Επιπλέον, εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνο με την έγκριση του γονέα ή του κηδεμόνα σας.

Ασφάλεια του λογαριασμού σας: Συμφωνείτε να είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε χρήστη έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την BeezyCard για οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας για την οποία αντιλαμβάνεστε.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία: Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και τη συντήρηση οποιουδήποτε εξοπλισμού και βοηθητικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη σύνδεση, την πρόσβαση ή την άλλη χρήση της Υπηρεσίας. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι αυτός ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες είναι συμβατοί με την Υπηρεσία και, στον βαθμό που ισχύει, με το Λογισμικό (όπως ορίζεται παρακάτω) και ότι συμμορφώνονται με όλες τις διαμορφώσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται στις δημοσιευμένες τότε πολιτικές της BeezyCard.

Τροποποιήσεις στην Υπηρεσία: Η BeezyCard διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η BeezyCard δεν θα φέρει ευθύνη σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

Γενικές πρακτικές σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση: Αναγνωρίζετε ότι η BeezyCard μπορεί να θεσπίσει γενικές πρακτικές και όρια σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της μέγιστης χρονικής περιόδου που τα δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο θα διατηρηθούν από την Υπηρεσία και του μέγιστου χώρου αποθήκευσης που θα διατίθεται στους διακομιστές της BeezyCard για λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι η BeezyCard δεν φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων ή άλλου περιεχομένου που διατηρεί ή ανεβάζει η Υπηρεσία. Αναγνωρίζετε ότι η BeezyCard διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναγνωρίζετε επίσης ότι η BeezyCard διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις γενικές πρακτικές και τα όρια ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση της, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας: Η Υπηρεσία περιλαμβάνει ορισμένες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω κινητής συσκευής, συμπεριλαμβανομένης (i) της δυνατότητας μεταφόρτωσης περιεχομένου στην Υπηρεσία μέσω κινητής συσκευής, (ii) της δυνατότητας περιήγησης στην Υπηρεσία και στον Ιστότοπο από μια κινητή συσκευή και (iii) τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένες λειτουργίες μέσω μιας εφαρμογής που έχει ληφθεί και εγκατασταθεί σε μια φορητή συσκευή (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες για φορητές συσκευές»). Στο βαθμό που έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω κινητής συσκευής, ενδέχεται να ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις, οι χρεώσεις δεδομένων και άλλες χρεώσεις του παρόχου ασύρματων υπηρεσιών σας. Επιπλέον, η λήψη, η εγκατάσταση ή η χρήση ορισμένων Υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να απαγορεύεται ή να περιορίζεται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας και ενδέχεται να μην λειτουργούν όλες οι Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με όλους τους παρόχους ή τις συσκευές.


Όροι χρήσης των υπηρεσιών

Συμπεριφορά χρήστη: Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, κείμενο, εικόνες, βίντεο ή άλλο υλικό («Περιεχόμενο») που ανεβάζετε, δημοσιεύετε, δημοσιεύετε, προβάλλετε, μεταδίδετε ή στέλνετε ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιείτε μέσω της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία σύμφωνα με την πολιτική της BeezyCard. Η BeezyCard διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει και να λάβει τις κατάλληλες νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της BeezyCard, παραβιάζει αυτήν την διάταξη, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, αναστολής ή τερματισμού του λογαριασμού τέτοιων παραβατών και καταγγελίας σας στις αρχές επιβολής του νόμου.


Περιορισμός ευθύνης

Κατανοείτε ρητά και συμφωνείτε ότι η BeezyCard δεν θα είναι υπεύθυνη για έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, υποδειγματικές ζημίες ή ζημιές λόγω απώλειας κερδών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλες άυλες ζημίες ( ακόμα κι αν η BeezyCard έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλου είδους, που προκύπτουν από: (I) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας. (ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτει από οποιαδήποτε αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω ή από την υπηρεσία· (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας· (iv) δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου στην υπηρεσία· ή (v) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με την υπηρεσία.


Τερματισμός υπηρεσιών

Συμφωνείτε ότι η BeezyCard, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) ή τη χρήση της Υπηρεσίας και να αφαιρέσει και να απορρίψει οποιοδήποτε περιεχόμενο εντός της Υπηρεσίας, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, έλλειψης χρήσης ή εάν η BeezyCard πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει ασυμβίβαστα με το γράμμα ή το πνεύμα αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε ύποπτη δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει λόγο για τον τερματισμό της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς, μπορεί να παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Η BeezyCard μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η BeezyCard μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει αμέσως τον λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία στον λογαριασμό σας και/ ή να αποκλείσετε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοια αρχεία ή στην Υπηρεσία. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η BeezyCard δεν θα φέρει ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν τερματισμό της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία.


Η ιδιωτικότητά σας

Στην BeezyCard, σεβόμαστε το απόρρητο των χρηστών μας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας στη διεύθυνση https://beezycard.com/privacy-policy/. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συναινείτε στη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς, όπως περιγράφεται σε αυτήν.

Τελευταία ενημέρωση: 24/11/2022

ψηφιακή επαγγελματική κάρτα,digital business card

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Εάν προχωρήσετε, θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό.